Bạn có thể điều chỉnh kích thước của vòng tay bằng cách cẩn thận bóp chặt hoặc nới rộng. Luôn cẩn trọng khi sử dụng vòng tay để đảm bảo rằng vòng tay bền đẹp mãi.

Sản phẩm cùng loại

700.000₫ 1.330.000₫
700.000₫ 1.330.000₫
700.000₫ 1.330.000₫
Phản hồi của bạn